Centre

Al Centre Expert del c/ Crisantems, 7 d'Igualada hi trobaràs un equuip format per set professionals fixos, més tres col·labordors externs (especialista en antiaging energètic, metge de medicina estètica i l'especialista en maquillatge permanent i micropigmentació) i nou cabines d'estètica amb la tecnologia més avançada.

CENTRE CRISANTEMS
Crisantems, 7 baixos 
08700 Igualada
Tels. 93 805 49 67 / 93 806 62 66